ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
     
  21 พฤษภาคม 2561  
ข่าวใหม่ประจำวัน
   ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ถ่ายทอดสด
   คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
   นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดโฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ"
   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "เปิดบ้านผลิตภัณฑ์ 2557"
   นิทรรศการ "ดินที่ฉันรัก" ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
   นิทรรศการ “วาดเพลงกล่อมไทย” รากแห่งวัฒนธรรมไทย กล่อมใจสู่สากล
   พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (ห้องบรรยาย จำนวน 3 ห้อง)
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าระดับพิโคแอมแปร์ จำนวน 1 ตัว
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ จำนวน 1 เครื่อง
   มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลื่นแสง ชนิดไดโอดอาร์เรย์ จำนวน 1 ชุด
   PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชม นิทรรศการ "มนุษย์ มนุษย์"
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การทดลองระบบสูญญากาศ จำนวน 1 ชุด
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 30 กล้อง
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
   Taste of Designer
   CONTEMPORARY BATIK WORKSHOP
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ถ่ายทอดสด
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย Intranet  
 
การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 
เปิดรับจองตราไปรษณียากรที่ระลึก 70 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีไว้สะสมเป็นที่ระลึก
   
การใช้โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวรับสมัครงาน..เว็บกองการเจ้าหน้าที่
คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
 
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
   
Counter  17115894

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook