ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

        Silpakorn University was originally established as the School of Fine Arts
Arts under the Fine Arts Department. Its inception and development owed much
to an almost life-time devotion of an Italian artist called Corrado Feroci, who was

commissioned during the reign of King Rama VI to work as a sculptor in the Fine Arts Department. Initially assigned to teach Thai craftsmen the western techniques and craft of sculpture, the artist, who later adopted Thai nationality and the Thai name of Silpa Bhirasri, subsequently enlarged his class to include members of the interested public before taking his initiative in setting up the School of Fine Arts.

         The School gradually developed and was officially accorded a new status and name, Silpakorn University, on 12 October 1943. In the early phase of its development, only programs in painting and sculpture were offered by its inaugural faculty – the Faculty of Painting and Sculpture. Three more faculties were later established to accommodate the University’s growing academic interests, namely, architecture, archaeology, and decorative arts. These four areas of specialization formed the academic bases of the four faculties of the Wang Tha Phra Campus in Bangkok.

           Located in the inner city of Bangkok, the University, during the first twenty-five years of its existence, underwent limited physical expansion. The development of its academic interests and activities during this period consisted largely of diversifying the main areas of the four faculties into sub-specializations. Hence, a new campus, Sanam Chandra Palace Campus, was established in Nakhon Pathom Province in the former -

residential compound of King Rama VI.The first two faculties founded on this campus were the Faculty of Arts and the Faculty of Education in 1968 and 1969, respectively. During the following two decades, three more faculties were set up, namely, the Faculty of Science in 1972, the Faculty of Pharmacy in 1985, and the Faculty of Industrial Technology in 1991.
          Now Silpakorn has become a full-grown university offering degree programs at both undergraduate and graduate levels in all major fields of art and design, science and technology, health science, social sciences and humanities. In addition, it also maintains a Graduate School, Art Galleries, an Art and Culture Center, a Computer Center, a Research and Development Institute, and other facilities and functional services. In 1999, a new faculty, the Faculty of Music, was established for formal degree training in both theory and practice of western music, including classical, popular, jazz, and commercial music.
Commitments

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

background 
mission & objective 
location 
board 
quality assurance