ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


  ตั้งอยู่ ณ ชั้นล่างของอาคาร 50 ปี
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00 - 15.00 น.
ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปดังนี้ คือ
จำหน่ายหนังสือวิชาการของมหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และจากสำนักพิมพ์ต่างๆ
จำหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร
จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จำหน่ายเครื่องเขียนทุกชนิด
จำหน่ายสินค้าที่ระลึก
บริการเคลือบบัตร เข้าเล่ม เคลือบปก หนังสือและเอกสาร ฯลฯ

สถานที่ติดต่อ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 0-3424-4054 หรือ 0-3425-3910-9, 0-3425-3840-4,
0-3427-0222-41 ต่อ 2106, 2457

โทรสาร 0-3424-4055                   โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณอาคารปฎิบัติการ เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยเริ่ม ดำเนินงานเป็นงานพิมพ์ขนาดย่อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ที่วังท่าพระก่อน ภายหลังได้ ย้ายไปยังวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยดำเนินการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตำรา คำสอนต่างๆ ตลอดจนให้บริการ หน่วยงานภายนอกอีกด้วย


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook