ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
สถานที่ตั้ง 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์กลาง : 0-2849-7500
โทรสาร : 0-2849-7518
วังท่าพระ
สถานที่ตั้ง 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์กลาง : 0-2623-6115-21
โทรสาร : 0-2225-7258
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
สถานที่ตั้ง ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง : 0-3425-3843-44
โทรสาร : 0-3425-5099
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์กลาง : 0-3259-4043-50
โทรสาร : 0-3259-4026-27

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook