ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เตาเผาอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 30 กล้อง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การทดลองระบบสูญญากาศ จำนวน 1 ชุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลื่นแสง ชนิดไดโอดอาร์เรย์ จำนวน 1 ชุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ จำนวน 1 เครื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าระดับพิโคแอมแปร์ จำนวน 1 ตัว
มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (ห้องบรรยาย จำนวน 3 ห้อง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 
ข่าวการศึกษา 
ข่าวประชุม สัมมนา 
ข่าวอบรม 
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวรับสมัครงาน 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
นิทรรศการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ภาพข่าว