ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota

ประกาศผลงานวรรณกรรมรางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2556
หนึ่งทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ถิ่นกำเนิด” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2557
ประกวดภาพยนตร์สั้นศิลป์ พีระศรี
ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557
งานวันนริศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60
ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานทฤษฎีและศิลปะจากนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศิลปะเสียงและการออกแบบ"
การประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พิมพ์จากป่าสงวน” แรงบันดาลใจจากผืนป่าสู่การสร้างสรรค์งาน
้นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31
ขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการ “SO FAR SO GOOD 2” โดย นักศึกษาภาควิชาประติมากรรม
คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัย ภูมิปัญญาไทยสู่อาเชียน "เสน่ห์ไทย ช่าง เป็นไปได้ "
มศก. จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานงานออกแบบ สู่การตลาดจรยุทธ”
มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี
ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปไทย
นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014
งานวันศิลป์ พีระศรี 122 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
SU Open House
CONTEMPORARY BATIK WORKSHOP
Taste of Designer
PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชม นิทรรศการ "มนุษย์ มนุษย์"
นิทรรศการ “วาดเพลงกล่อมไทย” รากแห่งวัฒนธรรมไทย กล่อมใจสู่สากล
นิทรรศการ "ดินที่ฉันรัก" ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "เปิดบ้านผลิตภัณฑ์ 2557"

webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ 
ข่าวการศึกษา 
ข่าวประชุม สัมมนา 
ข่าวอบรม 
ข่าวประกวดราคา 
ข่าวรับสมัครงาน 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
นิทรรศการ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
ภาพข่าว