ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2555


  คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ และบุคลากรในคณะวิชา ร่วมกิจกรรมทำบุญพร้อมร่วมรับประทานอาหาร ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกำหนดการ ดังนี้

10.30 น. พิธีสงฆ
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
11.45 น. ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม รับศีล/รับพร
12.00 น. เสร็จพิธี ทุกทานรับประทานอาหารรวมกัน ณ ลานกลางคณะเภสัชศาสตร์ (ลานเอนกประสงค์) รับชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.pharm.su.ac.th

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook