ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


  โดยบุคลากรของคณะวิชาที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีหย่อนบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องเอกสารอ้างอิงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม รับชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.pharm.su.ac.th  
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook