ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


บุคลากรร่วมจัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕”


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานพักผ่อน บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีท่านคณบดี (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวอวยพรให้แก่บุคลากรทุกท่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ได้มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งคณะฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมด้วยกิจกรรมกีฬาฮาเฮ และงานเลี้ยง ปิดท้ายด้วยการจับสลากรางวัลมอบแก่ผู้โชคดีประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook