ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา คณบดีผู้ประศาสน์การ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕


  คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา คณบดีผู้ประศาสน์การคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดพิธีสงฆ์ พร้อมรับศีล/รับพร ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานกลางคณะฯ (ลานเอนกประสงค์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook