ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์เดินหน้าให้การสนับสนุนยาขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแก่ผู้ประสบอุทกภัย


  วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบยาขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ เป็นผู้แทนมอบฯ เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครปฐม พร้อมกับการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่คณะฯ ให้การสนับสนุนการดูแลด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๔ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดโครงการ ๕ ธันวา รวมพลังคนไทยรวมหัวใจ ถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องสวัสดีโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โดยคณะฯ ได้จัดส่งยาขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าให้กับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมาอย่างต่อเนื่อง รวมมากกว่า ๕๕,๐๐๐ ตลับ และให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ๑๑,๐๐๐ ตลับ


 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook