ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐชา โสรธรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2


  คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐชา โสรธรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบพัดลมมิตซูบิชิ Future Windy 2020 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งมีการจัดประกวดในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพฯ และมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร พัดลมมิตซูบิชิ และสมาชิกนิตรสารไอดีไซน์ จากคุณอนันต์ บรรเจิดธรรม กรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการขาย และมอบรางวัลโปรเจกเตอร์ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ให้กับทางภาควิชาเพื่อใช้ในจัดการเรียนการสอนของคณะ โดยมีผู้ช่วยศ าสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ อาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับมอบ


 
  url: http://www.decorate.su.ac.th/  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook