ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ศิษย์เก่า สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ขึ้นรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554


  นางสาวจงจิต หงษ์เจริญ หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลชำนาญการ หอผู้ป่วย/หน่วยงาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11 คณะเเพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook