ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 1)


  โดยมี 6 โครงการที่คณะฯ ทำการเปิดรับ ได้แก่ โครงการโควตาพิเศษ, โครงการรับตรง, โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ, โครงการเพิ่มพิเศษ, โครงการร้านยาคุณภาพ และโครงการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555 ณ 2 ศูนย์สอบ ได้แก่ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดบวรนิเวศ, โรงเรียนมัธยมวัดดุสิต, โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, โรงเรียนมหรรณพาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์) และศูนย์สอบนครปฐม (โรงเรียนราชินีบูรณะ, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย)

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook