ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


พบปะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์


  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ เข้าร่วมการหารือและชี้แจงแนวทาง ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับทราบแนวทาง พร้อมกับตอบข้อซักถามการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook