ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


  ภาพบรรรยากาศ คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมเชิญบุคลากรคณะฯ ที่มีสิทธิ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญชวนบุคลากรในทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานฯ ที่มีสิทธิในการหย่อนบัตรเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook