ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ (Health Service Management)


  ภาพบรรยากาศการจัดงานโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การบริหารงานบริการสุขภาพ (Health Service Management) ประกอบด้วยภาคบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาของงานบริการสุขภาพ) และภาคปฏิบัติ สำหรับภาคทฤษฎีของการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้เชิงวิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสกายบอลรูม ชั้น 8 ตึก การ์เด้นท์วิงค์ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook