ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔


 

ranitidin 1a pharma

ranitidin pris ranitidin dosering ranitidin sediaan
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานโดดเด่น จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ใน ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง โดยในสาขาทัศนศิลป์ นั้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งที่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และนายเมธา บุนนาค ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ รายละเอียด
 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook