ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินการศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม


  ผมเชื่อว่าในการตัดสินใจเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ อยู่ในวิสัยดำเนินการได้เกิดจากความรู้สึกอาทรห่วงใยเพื่อนมนุษย์ที่กำลังมีความทุกข์เป็นเบื้องต้นและเกิดจากความตระหนักถึง ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที่เป็นองค์กรทางสังคมซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมอยู่แล้ว แม้ว่าในภาวะปรกติจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมในด้านการให้บริการทางวิชาการ อ่านทั้งหมด  
  url: http://www.flood.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook