ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์รับรางวัลเงินทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์


  เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่ 18 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทโทเรอินดัสทรีส์ ญี่ปุ่น ร่วมในพิธี และในโอกาสนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เป็นรางวัลที่ มอบให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย ที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐาน อันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย และจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต โดยในปีนี้ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลสำหรับงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบของกระบวนการวิเคราะห์ยาที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทาง 6-R” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 21 โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้


 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook