ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2554


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2555 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และ นางสุลักษณ์ นามโชติ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับเสด็จและรับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2555 "ระดับดี” จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้ำจืดวงศ์ Thiaridae ในประเทศไทย” (Cercarial Infections of Freshwater Snails Family Thiaridae in Thailand) ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็น 1 ใน 16 ผลงานที่ได้รับรางวัลใน 8 สาขาวิชาการ

 
  url: http://www.sc.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook