ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


รายการวิทยุ เพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน “ เสียงจากเภสัชศาสตร์”


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินกิจกรรมรายการวิทยุ โดยออกอากาศสดทุกวันอังคาร เวลา 10.00-11.00น. ณ วิทยุศิลปากร FM 104 MHz และ SU Radio Net รายการ เสียงจากเภสัชศาสตร์ เพื่อการสาธารณสุขและบริการสังคมอย่างยั่งยืน เป็นการเน้นสาระข้อมูลทางสุขภาพ ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์และความเคลื่อนไหวและกิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ ของคณะวิชา ดำเนินรายการโดย คุณสุธิชา ภิรมย์นุ่ม (DJ.หมูปิ้ง) พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ปิยรัชต์ สุทธิปรัชญา (เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”)

สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ www.pharm.su.ac.th/pharmradio

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook