ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “PROTEOMICS OF CELL CYCLE PROTEINS IN HUMAN CANCERS”


  หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ โดยจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “PROTEOMICS OF CELL CYCLE PROTEINS IN HUMAN CANCERS” วิทยากรโดย ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี 2010-2011 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook