ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง “การจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy Management)”


 

การงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล,สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการบริหารกับ การประกอบวิชาชีพฯ, ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานงานฯ และความ ตระหนักในด้านจริยธรรมของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งได้ดำเนินงานไประหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้อง Ballroom โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook