ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการปัจฉิมนิเทศและทบทวนจริยธรรมสำหรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๕ (รุ่นที่ ๒๒)


 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และสถาบัน รวมทั้งทบทวนจริยธรรมและแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต โดยได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ไป เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ปาล์มมาลีบีชรีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook