ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การเสวนาวิชาการและฟังการบรรยายพิเศษฯ โดย Dr.Leng Chee Chang


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ดำเนิน กิจกรรมงานเสวนาวิชาการและฟังบรรยาย พิเศษ เรื่อง Natural Products as a Source of Potential Cancer Chemopreventive Agents วิทยากรบรรยายโดย Assistant Professor Dr. Leng Chee Chang Department of Pharmaceutical Sciences College of Pharmacy, University of Hawaii at Hilo, USA. ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook