ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


Prof. Duncan Craig พร้อมผู้ติดตาม จากศูนย์วิจัยและระบบนำส่งยา เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

Prof. Duncan Craig หัวหน้าศูนย์วิจัยและระบบนำส่งยาและอดีตคณบดีของมหาวิทยาลัย East Anglia และผู้ติดตาม พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ภก.ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์) เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์และห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม พร้อมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับ ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ปิ่นนครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook