ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากผลกระทบของวิกฤติอุทกภัยในปีที่ผ่านมา


 

โรงเรียนวัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดโครงการจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหนังสือ ขนม ของเล่น และทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง พร้อมกับร่วมกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน และซ่อมแซมประตูห้องเรียน ฯลฯ โดยมีคุณงามศิลป์ กาบทอง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ พร้อมกับหัวหน้างานการบริหารจัดการทั่วไป (คุณอารยา ธนะวัฒนานนท์), หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (คุณวารุณี ดอกไม้งาม), หัวหน้างานการบริหารงานคลังและพัสดุ (คุณเสาวนีย์ พูลเขตรวิทย์) และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ฯ พร้อมเพื่อน ๆ จิตอาสา ร่วมเดินทางเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook