ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ คณะเภสัชฯ และสภานักศึกษา มศก.


 

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอเนกประสงค์ “ชลอ โสฬสจินดา” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook