ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการมอบเสื้อกาวน์สั้น : สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ (Rx รุ่นที่ ๒๓) ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์สั้น : สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักในการเริ่มต้นความรับผิดชอบในเชิงวิชาชีพเภสัชกรรมและความรักในสถาบัน โดยมี เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ ร่วมเป็นผู้สวมเสื้อกาวน์ฯ ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ “ ประโชติ เปล่งวิทยา ๑” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook