ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ กวาดเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 31


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในนาม “นักกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร” และสามารถสร้างผลงาน โดยได้รับรางวัลดังนี้ นางสาวรุ้งตวรรณ รัตนเลี่ยม นักกีฬาวอลเล่ย์บอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1 เหรียญทองแดง), นางสาวดวงกมล ทองศิริ นักกีฬาเทนนิส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1 เหรียญทองแดง) จากประเภททีม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1 เหรียญทองแดง) จากประเภทหญิงคู่ทั่วไป, นายสัญชัย รัตนอารี นักกีฬาแบดมินตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1 เหรียญทอง) จากประเภทชายคู่ 40 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1 เหรียญเงิน) จากประเภทชายคู่ 35 ปี รวมทั้ง นายพิเชษฐ์ ตู้สมบัติ นักกีฬาฟุตบอล และนายวิวัฒน์ เมืองพันธ์ นักกีฬาเปตอง

ด้าน ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าว “แสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรฯ...ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันจนประสบผลสำเร็จ และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิชา”

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook