ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


PDGIG แสดงผลงานวิจัยในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ


  กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovation Group, PDGIG)คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยฯ ซึ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมควบคู่ไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไพลโดยใช้เอนไซม์ช่วย, การเตรียมแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดจากมังคุดเพื่อใช้รักษาแผลและแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์คุณภาพเภสัชภัณฑ์โดยวิธีสกัดร่วมกับเทคนิคสเปกโตรโพโตเมตรี ในสเกลขนาดเล็ก

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook