ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เภสัชฯ ร่วมสืบสานประเพณีฯ รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


  ภาพบรรยากาศ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย อดีตคณบดีฯ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีฯ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีไทย มาอย่างต่อเนื่องและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook