ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร: แนวคิดและกฏหมาย


  คณะเภสัชศาสตร์ฯ โดยภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร: แนวคิดและกฏหมาย ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครู ชุมชน ผู้ประกอบการ สสจ. ที่มีการ เตรียมเครื่องสำอางในเขตจังหวัดภูมิภาคตะวันตก โดยจัดให้ความรู้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วน ประกอบและทราบหลักการณ์ที่ดีในการเตรียมเครื่องสำอางสมุนไพร เบื้องต้น โดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ 110-111 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook