ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้าโครงการฯ ดีเด่น สร้างชื่อสู่สถาบัน


  เภสัชกร นันทะชิต ชัยสิทธิ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร PHARM D. รุ่นที่ ๒ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิชา ด้วยการคว้ารางวัลดีเด่น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ จังหวัดอุดรธานี จากการที่ได้ร่วมกับทีมโรงพยาบาลอุดรธานี เข้าร่วมประกวดในโครงการบริบาลเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ด้าน ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ศิษย์คณะฯ ว่า

“ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เภสัชกร นันทะชิต ชัยสิทธิ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มศก.ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการ การบริบาลเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ ของโรงพยาบาล และนำชื่อเสียงมาสู่คณะวิชาของเรา”......ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ กล่าว

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook