ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ข่าวจากผู้แทน ก.บ.ม. และ ก.บ.พ.มหาวิทยาลัยศิลปากร


  ข่าวจากผู้แทน ก.บ.ม. และ ก.บ.พ. โดยหน่วยงาน 2 หน่วยงานจะเปิด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินและแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการคณะ) ดังนี้

1. คณะเภสัชศาสตร์
2. บัณฑิตวิทยาลัย

ข้าราชการที่สนใจเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวขอให้เตรียมตัวศึกษา คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ คิดและจัดทำนโยบาย การทำงาน พัฒนางาน สร้างสรรค์งาน นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ สอบถามเพิมเติมที่คุณกาญจนา สุคนธมณี , คุณสุมณฑา เสรีวัตตนะ และคุณนิรุทธ์ วัฒโนภาส

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook