ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์


  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 15.30-17.00 น. ณ ห้องเรียน 6208 อาคารปฏิบัติ การ 6 ชั้น ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดกิจกรรมแนะนำการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมในบริษัทยา โดยกิจกรรมดังกล่าวมี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี บริษัท Abbott, บริษัท Pacific Health Care และบริษัท Sanofi-Aventis ทำการบรรยายแนะนำในกิจกรรมดังกล่าว

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook