ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การออกแบบพื้นที่การทำงานเพื่อสุขภาพ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินกิจกรรมการนำเสนอเพื่อชี้แจงแนวทางการออกแบบพื้นที่การทำงานโดย เชิญบุคลากรคณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบพื้นที่การทำงานเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อรับทราบหลักการ แนวคิด ประโยชน์ใช้สอย ในการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล จากภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณทนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ 110-111 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook