ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ด้วย มารดาของ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ถึงแก่กรรม


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับ เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ด้วย มารดาของท่านถึงแก่กรรม โดยเจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ (วัดใหญ่) ศาลา 4 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยคณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 และกำหนดเคลื่อนศพเพื่อไปบรรจุ ณ สุสานหนองปลาไหล ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา ๑๓.๐๐ น.

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook