ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


งานสัปดาห์เภสัชวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555


  คณะเภสัชศาสตร์ โดยการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะฯ จัดโครงการงานสัปดาห์เภสัชวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อทิเช่น Global warming: สาดแสงอัคคี, Flood: วารีพัดพา, Earthquake: พสุธากัมปนาท, Born this way: สู่โลกใหม่สดใส ด้วย Open source, กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ, นิทรรศการแสดงความรู้และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต และ สัมมนาแนะแนวการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “หกปีมีอะไร แล้วทําไมต้องศิลปากร ?” โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล้ยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook