ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ทำบุญคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสครบรอบ ปีที่ 27


  คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการทำบุญคณะฯ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 27 แห่งการก่อตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย) ด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, ถวายจตุปัจจัยไทยทาน พร้อมรับศีล รับพรจากพระสงฆ์ เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook