ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการบริการวิชาการเรื่อง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2


  งานบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างปัญญา พัฒนาความรู้ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและนักเรียน จำนวนรวม 40 คน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook