ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย ภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมภาคทฤษฎี ของการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมไปถึงการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันก็จะเป็นการเน้นการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากนั้นก็จะสรุปผลการประเมินของการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ก่อนปิดการฝึกฯ โดยได้รับเกียรติจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครปฐม เข้ามารับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายและควบคุม ดูแล ในภาคปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ “ อ.ประโชติ เปล่งวิทยา 1 และ 2 ” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook