ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการ "เพาะพันธุ์ปัญญา"


 

- โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และ เครือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

- พันธกิจ : พัฒนาทักษะความคิด โดยใช้กระบวนการวิจัย ให้ปัญญางอกงามในตัวนักเรียน

- กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมต้นและปลาย ในสังกัดของ สพฐ. อปท. และเอกชน

- ดาวโหลดแผ่นพับโครงการ และใบสมัคร คลิก

- วิดีโอแนะนำโครงการ (Link - http:www.youtube.com/watch?v=08AX_Ry6M8c)

- เว็บไซท์โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (Link1: http://www.pohpanpunya.com
Link2: http://www.facebook.com/Krupoepanpanya)

- ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณธนพ โทร.082-359-0825 E-mail: th.thanop@gmail.com

 
  url: http://www.eng.su.ac.th/  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook