ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการ Best Practice (ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)


 

azathioprin einnahme

azathioprin rauchen terapihvormeget.site azathioprin sport
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการ Best Practice (ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา จ.สมุทรปราการ โดยเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการกิจการนักศึกษา และการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook