ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการประกันคุณภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์


  บรรยากาศของโครงการการประกันคุณภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ โดยมีกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง “การประกันคุณภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องชั่งและเครื่องบ่มอุณหภูมิ” ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ (๑๑๐-๑๑๑) และ กิจกรรมที่ ๒ เรื่อง “การประกันคุณภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนดของ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕”ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook