ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนเพื่อการวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


  ภาพบรรยากาศการร่วมประชุมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนเพื่อการวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยนำหัวหน้างานและผู้ที่รับผิดชอบในองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าร่วมหารือระดมความคิด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook