ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการอบรม เรื่อง “การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข คนสำราญ งานสำเร็จ “


  ภาพบรรยากาศของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการอบรม เรื่อง “การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข คนสำราญ งานสำเร็จ โดยได้ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มบุคลากรคณะฯ ที่ได้ไปศึกษาดูงาน พร้อมทำการสรุปผล และตามด้วยกิจกรรม OD จากทีมวิทยากร โดยมี อ.พวงแก้ว โตษยานนท์ (นักวิชาการสาธารณสุข) เป็นวิทยากรพร้อมทีมงาน ดำเนินกิจกรรม หัวข้อ “คนทำงานอย่างมีความสุข คนสนุกกับการทำงาน” และ “การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook