ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอเชิญสั่งจองพระพิฆเนศวร์ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย


  ขอเชิญสั่งจองพระพิฆเนศวร์ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 28 กันยายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญา ศิลปวิทยาการ และความสำเร็จทั้งมวล ปั้นหล่อโดย ผศ.วระ อิษวาส ศิษย์เก่าภาควิชาประติมากรรรม ออกแบบโดย ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทำ พิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศ ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 เวลา 08.00-12.30น. ซึ่งเป็นวันประสูติของพระพิฆเนศ หรือวันคเณศจตุรถี ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รายได้ในครั้งนี้จะมอบเป็นทุนการศึกษา วิจัย และงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชันและพระราชวังสนามจันทร์ สอบถามรายละเอียดที่ โทร.02-8 497502-3, 088-2292015

 
  url: http://www.graduate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook