ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การรับชมการถ่ายทอดสดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ของแต่ละวิทยาเขต และช่องทางการส่งคำถาม


  การรับชมการถ่ายทอดสดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ของแต่ละวิทยาเขต

สามารถรับชมได้ที่
- วังท่าพระ ห้องประชุม 304
- เพชรบุรี ห้อง บ 1316 อาคารบริหาร
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ห้อง อธ 1302

ช่องทางการส่งคำถามในวันที่ 31 ตุลาคม 2555

1. โทรสารหมายเลข 0 2849 7518
2. E-mail : nomination@su.ac.th และ sunomination@gmail.com

และขอให้บุคคลาการดาวโหลดวิสัยทัศน์ได้ที่ www.council.su.ac.th และ www.nomination.su.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55 เป็นต้นไป

 
  url: http://www.nomination.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook